...

POZOROVANIA NUTRI FOOD PLAN: Kardiologické ochorenia

POZOROVANIA NUTRI FOOD PLAN: Kardiologické ochorenia

Dnes už môžeme s istotou skonštatovať, že význam vplyvu výživy na zdravotný stav populácie a teda aj rozvoja kardiovaskulárnych chorôb je nepopierateľný.

Niektoré civilizačné ochorenia, ktoré vznikajú v dôsledku obezity a nadváhy, môžu ovplyvňovať náš zdravotný stav. Výsledky z lekárskej praxe jednoznačne dokazujú zlepšenie výsledkov a celkového zdravotného stavu pacientov, ktorí absolvovali redukčné programy NUTRI FOOD PLAN (VLED a LED). V niektorých prípadoch, ako ukazujú výskumy nižšie, dochádza k úplnému vyliečeniu a odstráneniu zdravotných problémov a pacienti zostávajú bez medikamentóznej liečby.

Dnes už môžeme s istotou skonštatovať, že význam vplyvu výživy na zdravotný stav populácie a teda aj rozvoja kardiovaskulárnych chorôb je nepopierateľný. Z odborných vedeckých prác u nás i v zahraničí, vrátane materiálov WHO, vyplýva, že na zdravotný stav obyvateľstva vplýva:

  • 50 % spôsob života, spôsob práce vrátane neracionálneho stravovania a nesprávnych stravovacích návykov,
  • 20 % životné a pracovné podmienky,
  • 20 % genetické faktory,
  • 10 % úroveň zdravotníctva.

Kardiovaskulárne ochorenia (KVO) sú najčastejšou príčinou smrti žien a mužov v Európe. Podľa údajov Štatistického úradu SR a Národného centra pre zdravotnícke informácie (NCZI) v slovenskej populácii tiež dominujú KVO, označované aj ako chronické neinfekčné ochorenia a v príčinách úmrtnosti tvoria viac ako 95 %. Podľa Správy o zdravotnom stave obyvateľstva za roky 2009 – 2011 boli KVO medzi najčastejšími príčinami smrti v SR, z toho muži 40 % a ženy 60 %. Zo všetkých úmrtí na KVO je viac ako polovica spôsobených ischemickou chorobou srdca (ICHS 55 %), z toho najviac predstavujú úmrtia na akútny infarkt myokardu (IM 8 %), potom nasledujú úmrtia na cievne choroby mozgu (NCMP 18 %), úmrtia zapríčinené aterosklerózou (ASO 10 %) a hypertenziou (5 %) tak u mužov ako aj u žien.

Pri výskume na kardiovaskulárne ochorenia hlavný efekt bol zaznamenaný pri krvnom tlaku pomocou prístroja, ktorý monitoroval tlak počas 24 hodín (ABP). Boli pozorované nasledujúce hodnoty:

  • Systolický tlak krvi (mm/Hg)
  • Diastolický tlak krvi (mm/Hg)
  • Cukor v krvi (mg/dl)
  • Triglyceridy (mg/dl)
  • Cholesterol (mg/dl)
  • Kyselina močová (mg/dl)

Úvodný program trval približne 4 týždne. V prvom týždni pacienti zaznamenávali svoje bežné stravovacie návyky a fyzické aktivity. Po tomto týždni začali využívať diétu s nízkou kalorickou hodnotou.

Počas tejto úvodnej časti bolo urobené aj vstupné vyšetrenie, krvný obraz, krvné testy, močové testy, elektrokardiogram.

Keď sa nezistili žiadne kontraindikácie počas úvodnej fázy, pacienti boli zaradení do programu PSMF –modifikovaná vysoko bielkovinová diéta.

V tomto výskume boli pozorované pozitívne účinky redukcie váhy pomocou VLED diéty na kardiovaskulárny systém. Okrem tlaku boli pozorované aj iné hodnoty ako lipidy, glukóza a inzulín.

17-týždňová redukcia váhy s 8-týždňovým VLED programom s pravidelnými kontrolami počas jedného roka bola pozorovaná u 29 obéznych žien s normálnym alebo mierne vysokým krvným tlakom. BMI 36 +/- 2,6 kg/m², priemerný vek bol 40 rokov.

Podrobné informácie, tabuľky a grafy z výskumu sú popísané v špeciálnom vydaní publikácie NUTRI FOOD PLAN – Príručka pre lekárov.

Pridaj komentár

Pripojte sa k nášmu newsletteru

Nepremeškajte exkluzívny prístup k novinkám, súťažiam alebo akciám. Prihláste sa!

Produkt pridaný medzi obľúbené
Produkt je už v zozname obľúbených
Odstránené z obľúbených produktov

Nákupný košík

zavrieť